GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Fundacja Uczniowie Marka Kotańskiego "Nikt nie jest sam"


Adres: 

05-870 Błonie, Rokitno 20 
tel. 604 808 332 

Cele statutowe : 
- prowadzenie i wspieranie domów opiekuńczych dla osób bezdomnych, samotnych matek, osób wychodzących z więzienia oraz osób starsztch, niezaradnych życiowo i uzależnionych 
- działalność na rzecz osób zagrożonych marginalizacją, bezdomnością i bezrobociem, promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych jej utratą 
- poprawa warunków życia osób poszkodowanych przez los, niepełnosprawnych, bezdomnych, samotnych i ich rodzin, 
- organizowanie i popularyzowanie aktywnej rehabilitacji społecznej i zdrowotnej, 
- prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej 
- integracja osób niepełnosprawnych, bezdomnych, bezrobotnych w społeczeństwie 
- prowadzenie zbiórek sprzętu specjalistycznego dla osób wymagających opieki 
- działalność edukacyjna i oświatowa, 
- ochrona przyrody i zwierząt, 
- przeciwdziałalnie patologiom społecznym 

Władze/Zarząd: 
Prezes: Piotr Iwaniec 
Członek Zarządu: Ewa Iwaniec 
Członek zarządu: Teresa Walisiak 

Data aktualizacji: grudzień 2008

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.