GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa Wola, Koło nr 7 w Błoniu


Adres:
05-870 Błonie, ul. Piłsudskiego 2/4
tel. Przewodnicząca: Jolanta Owczarek 662 257 859

Lokal czynny jest:
wtorki 10.00-12.00
czwartki 15.00-18.00

 

Cele statutowe stowarzyszenia: 
Związek zrzesza emerytów, rencistów i inwalidów w celu: 
- poprawiania ich warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi; 
- organizowania życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów i inwalidów, 
- reprezentowania ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowania ich problemów wśród społeczeństwa. 

 

Władze/Zarząd: 
Przewodnicząca Zarządu Koła nr 7: Jolanta Owczarek
Wiceprzewodnicząca: Danuta Piotrowska
Skarbnik: Krystyna Kicior
 

Data aktualizacji: 17.10.2019 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.