Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Błonie

logo Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i Mazowsze Serce Polski

 

Gmina Błonie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Błonie”
Umowa RPMA.05.01.00-14-5442/16-00 z dnia 10.02.2017 r.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz  z wyposażeniem montowanym na stałe, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zakup specjalistycznego wyposażenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, zakup wyposażenia z zakresu specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, zakup wyposażenia z zakresu środków ochrony indywidualnej.
Wartość całkowita projektu: 1 879 018,47 zł
Dofinansowanie z UE: 748 716,17 zł