Powróć do: Gmina Błonie

Urząd Miejski - Wydziały

Wydziały w Urzędzie Miejskim w Błoniu
Urząd Miejski w Błoniu
05-870 Błonie, ul. Rynek 6

ratusz@um.blonie.pl
Telefony (centrala kier. 22): 725-30-04, 725-30-06

UWAGA: Wzory druków i formularze niezbędne do załatwienia spraw w poszczególnych wydziałach dostępne są w: Poradniku Interesanta

NR KONTA: PKO BP S.A. V O/Warszawa

        - podatki i opłaty: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
        - nieczystości stałe: 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132