Punkty selektywnej zbiórki odpadów

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punkt Odbioru Elektroodpadów
w gminie Błonie zlokalizowany jest przy ul. Towarowej 5 (przy oczyszczalni)
godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek od 16:00 do 18:00
sobota od 10:00 do 12:00 

 

Jednocześnie przypominamy, iż każdy posiadacz sprzętu elektrycznego i elektronicznego w domu: 

  • nie może wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. 
  • ma prawo (od 1 lipca 2006 r.) do nieodpłatnego oddania swojego zużytego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego w sklepie, który przyjmuje zużyty sprzęt w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt na zasadzie "1 za 1", czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp. 
  • zobowiązany jest oddawać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierającemu taki sprzęt.

Za pozostawienie tego typu sprzętu w miejscu do tego nie przeznaczonym (np. wyrzucenie do śmietnika, wystawienie przed blok czy porzucenie w lesie) grozi kara grzywny od 20 do 5000 zł.

WRGNiOŚ