Projekt: Przedszkola jak z Bajki

logo Programu Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności

Gmina Błonie informuje, że projekt "Przedszkola jak z Bajki - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Błonie" został zatwierdzony do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.1 "Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Cele projektu, termin realizacji i zares działań

Projekt "Przedszkola jak z Bajki - upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Błonie" ma na celu zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej w gminie Błonie.

Będzie on realizowany w okresie od października 2011 r. do lipca 2012 r. w sześciu przedszkolach na terenie Błonia, tj.: w Przedszkolu Publicznym Nr 1 im. Misia Uszatka, ul. 3-go Maja 10, Przedszkolu Publicznym Nr 2 Promyczek, ul. Piłsudskiego 25A, Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3 im. J. Brzechwy ul. Poniatowskiego 12B oraz w Przedszkolu Publicznym Nr 4 Stokrotka, ul. Grodziska 15, w Przedszkolu Nr 5 im. Kubusia Puchatka w Radzikowie., w Przedszkolu Nr 6 Iskierka, ul. Błońska 62, w Bieniewicach.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe i zajęcia specjalistyczne dla dzieci w wieku 3 - 6 lat oraz ich opiekunów.

Informacje dotyczące naboru

Informacje dotyczące naboru do projektu można uzyskać w biurze projektu:
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 ul. Poniatowskiego 12b, tel. 22 725 36 35 oraz w sekretariatach pozostałych przedszkoli.