GMINA BŁONIE Jednostki odpowiedzialne za Zarządzanie kryzysowe

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Jednostki odpowiedzialne za Zarządzanie kryzysoweSłużby inspekcje i straże realizujące zadania reagowania kryzysowego

Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego
ul. Lesznowska 20A
tel.(22) 725 49 99
(22) 725 47 95
(22) 731 97 77
(22) 731 97 95

tel. alarmowy - 999

reagowanie: pomoc medyczna w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

 

Komisariat Policji
05-870 Błonie
ul. Jana Pawła II 2
telefon dyżurny czynny całą dobę: (22) 725 49 97
fax: (22) 725 42 10

reagowanie: zakłócenia porządku publicznego, terroryzm.

 

Straż Miejska
ul. 11- Listopada 2
05-870 Błonie
(22) 725 46 46

reagowanie: zakłócenia porządku publicznego.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Lesznowska 20a,
05-870 Błonie
22) 725 52 02
(22) 725 51 11

warszawazachod@mazowsze.straz.pl
sekretariat@zach.kppspblonie.pl
tel. alarmowy 998

reagowanie: pożary, katastrofy chemiczne, ekologiczne, komunikacyjne, budowlane, wichury i huragany, powodzie, katastrofalne zatopienia i podtopienia.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o.
ul. Towarowa 5,
05-870 Błonie
tel. (022) 731 77 25 - zgłoszenia awarii, zlecenia - wywóz nieczystości płynnych, zlecenia dokonania odbiorów technicznych
tel. (022) 725 44 67
bok@mpwik-blonie.pl

reagowanie: zakłócenia w dostawach wody.

 

Polska Spółka Gazownictwa
Gazownia w Pruszkowie

Ludwika Waryńskiego 16,
05-800 Pruszków
Tel. 22 667 31 00

reagowanie: zakłócenia w dostawach gazu.

PGNiG Termika S.A.
Elektrociepłownia Pruszków

ul. Waryńskiego 1
05-800 Pruszków
Tel. 22 587 52 84

reagowanie: zakłócenia w dostawach energii cieplnej.

PGE Pruszków
ul. Waryńskiego 4/6,
05-800 Pruszków
tel. centrala 422-222-222
e-mail: kontakt@gkpge.pl
Pogotowie energetyczne - 991

reagowanie: zakłócenia w dostawach energii elektrycznej.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii Powiatu Warszawskiego Zachodniego
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Poznańska 129/133
tel. 22 733 72 90
fax 22 733 72 91
mail: warszawazach.piw@wetgiw.gov.pl
wawazach@piwet.net
piwwazach@wawazach.piwet.net

reagowanie: choroby zakaźne zwierząt.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel.: (22) 733-73-33
fax.: (22) 733-73-34
e-mail: sekretariat@pssewaw.pl

reagowanie: epidemie, bioterroryzm.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
tel. 22 733-72-60

reagowanie: katastrofy budowlane

 

Zakład Usług Komunalnych
ul. Poniatowskiego 12B
05-870 Błonie
tel. (22) 725 32 51, (22) 725 32 55

reagowanie: śnieżyce, gołoledzie.
 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.