GMINA BŁONIE Ranking zrównoważonego rozwoju

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ranking zrównoważonego rozwojuW piątek 23 października 2015r. gmina Błonie została uhonorowana za sprawne działanie samorządu będące podstawą jej rozwoju.

W gmachu Sejmu RP odbyła się konferencja współorganizowana przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska.
Tematem konferencji był "Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego" a jednym z jej punktów było ogłoszenie lauretów corocznego "Rankingu zrównoważonego rozwoju". Ranking ten, sporządzany każdego roku na podstawie danych statystycznych GUS, ma na celu pokazanie poziomu rozwoju gmin i powiatów w trzech podstawowych obszarach: gospodarczym, społecznym i ochronie środowiska naturalnego.
Na podstawie szesnastu zmiennych (m.in. liczby pracujących na 1000 mieszkańców oraz wydatków majątkowych inwestycyjnych z budżetu gminu na mieszkańca) za pomocą odpowiednio dobranych wag uzyskuje się wynik będący miernikiem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego.
Wg danych za rok 2014 Gmina Błonie znalazła się na bardzo wysokim 8. miejscu w Polsce, w kategorii gmin miejsko-wiejskich! Na konferencji gminę Błonie reprezentował Burmistrz Zenon Reszka.

ranking gmin miejsko-wiejskich 2014

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.