GMINA BŁONIE Ranking fDi - Miasta przyszłości

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ranking fDi - Miasta przyszłościW połowie lutego 2015 roku fDi Magazine z Grupy Financial Times opublikował ranking "Polskie Miasta Przyszłości", w którym wysokie miejsca zajęła gmina Błonie.
23 lutego odbyła się gala finałowa, podczas której gminę Błonie reprezentowali Burmistrz Zenon Reszka, Wiceburmistrz Marek Książek oraz Sekretarz Przemysław Kubicki.

Aby utworzyć listę finalistów rankingu fDi Polskich Miast Przyszłości 2015/16, zebrano dane przy użyciu specjalistycznych narzędzi analitycznych.
Lista, którą sporządzono to 50 najlepszych miejsc w Polsce pod względem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dane, które zbierano w 50 lokalizacjach dotyczyły pięciu kategorii takich jak: potencjał gospodarczy, obsługa biznesu, kapitał ludzki i poziom życia, efektywność kosztowa i dostępność.
Za każdą cechę w każdej z kategorii miasta mogły otrzymać do 10 pkt, którym potem przypisano wagi wg ich znaczenia dla procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Tak obliczona punktacja pozwoliła uszeregować miasta w poszczególnych podkategoriach oraz w klasyfikacji ogólnej.
Podczas analiz badane 50 miast podzielono na 3 grupy wg liczby mieszkańców: duże (powyżej 250 tys. - 11 miast), średnie (100-250 tys. - 16 miast), małe (do 100 tys. - 23 miasta).

Gmina Błonie - mimo iż startowała w najliczniejszej grupie - znalazła się w najlepszej piątce miast pod względem potencjału ekonomicznego, przyjazności dla biznesu i dostępności zaś w klasyfikacji ogólnej zajęła 2 miejsce.
Warto też zauważyć, że w ogólnej ocenie dostępności (bez podziału na wielkość miasta) znaleźliśmy się na 5 pozycji przed takimi gigantami jak Kraków, Wrocław, czy Gdańsk.

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.