GMINA BŁONIE Gmina Fair Play

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Gmina Fair Play23 października 2015 roku podczas Gali programu "Gmina Fair Play" - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji znaleźliśmy się wśród Laureatów XIV edycji programu.
Tytuł Gmina Fair Play przyznano w tym roku 17 gminom z całej Polski - w tym Gminie Błonie. Wyróżnienie to przysługuje samorządom, które stwarzają warunki do rozwoju, są otwarte na nowe inwestycje, a jednocześnie gwarantują rzetelną obsługę w przyjaznej biznesowi atmosferze. Nagrodę dla naszej gminy odebrał z rąk premiera Janusza Piechocińskiego Zastępca Burmistrza Marek Książek


12 października 2005 roku, w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczania certyfikatów w IV edycji konkursu "Gmina Fair Play". Wówczas po raz pierwszy nasza gmina znalazła się wśród 123 gmin uhonorowanych tytułem "Gmina Fair Play" a przy drogach wjazdowych na teren gminy pojawiły się tablice informujące że Błonie jest Gminą Fair Play. Na uroczystej gali gminę Błonie reprezentowali wtedy Burmistrz Zbigniew Stępień i Przewodniczący Rady Jarosław Hernik.

Corocznie gmina Błonie poddawana jest audytowi i weryfikacji spełniania konkursowych kryteriów. Od marca do września trwa ocenianie - najpierw na podstawie ankiety a następnie przez wizytującego nas audytora a w październiku organizowana jest Gala Finałowa.

Korzyści dla gmin wynikające z uczestnictwa w programie to m.in.:

  • nagrody: tytuł, godło promocyjne i certyfikat "Gmina Fair Play"
  • szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy; mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach; możliwość wymiany informacji, doświadczeń, nawiązania współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów;
  • zapoznanie się z opinią inwestorów działających na terenie danej gminy dzięki badaniu losowo wybranych inwestorów (osób indywidualnych i przedsiębiorców, którzy na terenie danej gminy zrealizowali bądź realizują inwestycje);
  • możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej (na podstawie podsumowania badań ankietowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych inwestorów poszczególnych gmin biorących udział w II etapie konkursu, dana gmina uzyskuje informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do wyników średnich);
  • pozyskanie nowych inwestorów i realizacja nowych inwestycji.

 

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.