GMINA BŁONIE Centrum Sportu

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Centrum Sportu


logo centrum sportu w BłoniuCentrum Sportu i Rekreacji w Błoniu

ul. Grodziska 1
05-870 Błonie
tel.: 22 770 72 00
e-mail: centrumsportu@blonie.pl

Dyrektor: Włodzimierz Leduchowski

 


Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (zwane dalej Centrum Sportu) zostało powołane Uchwałą nr XXIII/215/16 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 7 listopada 2016 roku.

Do zadań Centrum Sportu należy w szczególności:

  • upowszechnianie kultury fizycznej, w tym sportu i rekreacji,
  • zaspokajanie potrzeb w zakresie sportu i rekreacji poprzez udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla potrzeb społeczności lokalnej,
  • wspomaganie działań tworzących dogodne warunki do uprawiania aktywnego wypoczynku.

 

Centrum sportu zarządza obiektami sportowymi:

  • Stadion Miejski im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Błoniu przy ul. Legionów 3A
  • Kompleks sportowy przy ul. Lesznowskiej 15A
  • Siłownie na wolnym powietrzu na terenie Gminy Błonie
  • Kompleks sportowo-rekreacyjny przy OSP Bieniewo
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.