GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Roboty ziemne,instalacje gazowe i hydrauliczne usługi koparko-ładowarką i mini koparką Przyłącza wo

Roboty ziemne,instalacje gazowe i hydrauliczne usługi koparko-ładowarką i mini koparką  Przyłącza wod-kan ,gaz ,Melioracje, Fundamenty,drogi

Witam

Wykonam instalacje wod-kan gaz i pełen zakres robót ziemnych wraz z transportem kruszyw itp,

- prace ziemne i roboty ziemne
- wykopy pod fundamenty
-  przyłącza wod kan
- oczyszczalnie zbiorniki i szamba
- równanie terenu
- utwardzanie terenu drogi
- odśnieżanie i wywożenie śniegu
- rozbiórki i wyburzenia,
- wykopy pod fundamenty,
- wywóz gruzu, ziemi,
- korytowanie pod kostkę,
- zasypy ław fundamentowych,
- kopanie, czyszczenie rowów i melioracji
- równanie terenu
-instalacje sanitarne i gazowe

-wycinka drzew czyszczenie terenu

- roboty budowlane

-przyłącza  gazowe

- śieci wod -kan

wwwhydraulikmazowieckie.pl

tel 790633623

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.