GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Roboty ziemne, usługi koparko-ładowarką, Ziemia, Piach, Gruz, Przyłącza, Melioracje, Fundamenty

Witam

Wykonam pełen zakres robót ziemnych wraz z transportem kruszyw i piaskow:

- prace ziemne i roboty ziemne
- wykopy pod fundamenty
- wykopy pod przyłącza
- wykopy pod zbiorniki i szamba
- równanie terenu
- utwardzanie terenu
- odśnieżanie i wywożenie śniegu
- rozbiórki i wyburzenia,
- wykopy pod fundamenty,
- wywóz gruzu, ziemi,
- korytowanie pod kostkę,
- zasypy ław fundamentowych,
- kopanie, czyszczenie rowów i melioracji
- równanie terenu
- rozładunki paletowe itp

www.arjanprojekt.rzetelnafirma.pl

tel. 607 64 32 11

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.