Powróć do: strona główna

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Mobilny urzędnik

Projekt „Mobilny Urzędnik” polega na obsłudze mieszkańców gminy poza siedzibą urzędu, aby ułatwić załatwienie spraw osobom ze szczególnymi potrzebami.

Usługa będzie realizowana w granicach administracyjnych gminy Błonie.

Wychodzimy naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami. Główni odbiorcy nowej usługi to osoby z niepełnosprawnościami. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach to nasz priorytet. Wielu mieszkańców boryka się z różnymi ograniczeniami, a my chcemy żeby urzędnicy byli dostępni dla wszystkich „Mobilny Urzędnik” wyróżnia nas na tle wielu polskich gmin i co najważniejsze – usługa ta jest bezpłatna.

Program ten jest w rocznej fazie próbnej. Skierowany jest do osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, osób o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Obejmie także osoby osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia na miejsca świadczenia usług. Odbiorcy to osoby, które faktycznie nie mają możliwości załatwienia urzędowej sprawy w inny sposób.

Stopniowo będziemy zwiększali zakres mobilnie możliwych usług.

Co zrobić aby skorzystać z usługi "Mobilnego urzędnika"?

Skontaktuj się z urzędem w wybrany sposób i poinformuj o potrzebie skorzystania z usługi:

  • Telefonicznie: 22 725 30 04 wew 150
  • Wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy na adres ratusz@um.blonie.pl
  • Poprzez kontakt osobisty (np. opiekun osoby, która chce skorzystać z pomocy, sąsiad, członek rodziny)
plakat na temat usługi mobilny urzędnik