GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie - edycja 2011


Gmina Błonie podpisała umowę z WFOŚiGW w Warszawie o przyznaniu dotacji na odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie dofinansowany przez WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW.

W dniu 22.08.2011 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0381/14/OZ/D o przyznaniu dotacji w zakresie "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 13.421,00 zł".

W wyniku niniejszej umowy w dniach 08.09 - 03.10.2014r. od mieszkańców miasta i gminy Błonie zostanie odebrane (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie, którzy zakończyli użytkowanie wyrobów azbestowych) - 61,46Mg (ton) materiałów zawierających azbest.

Zadanie polega na:

  • odbiorze,
  • załadunku,
  • transporcie,
  • przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.


Całkowity koszt zadania wynosi 21 508,40 zł, w tym udział własny Gminy w wysokości 8087zł.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.