GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Błonie


logotypy europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

 

Gmina Błonie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Błonie”
Umowa RPMA.05.01.00-14-5442/16-00 z dnia 10.02.2017 r.
Celem projektu jest wzmocnienie potencjału dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych wraz  z wyposażeniem montowanym na stałe, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, zakup specjalistycznego wyposażenia w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, zakup wyposażenia z zakresu specjalistycznych grup ratownictwa chemiczno-ekologicznego, zakup wyposażenia z zakresu środków ochrony indywidualnej.
Wartość całkowita projektu: 1 879 018,47 zł
Dofinansowanie z UE: 748 716,17 zł

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.