GMINA BŁONIE Gospodarka odpadami komunalnymi

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Gospodarka odpadami komunalnymi 

 

Sezon odbioru odpadów zielonych - od 5 kwietnia do 29 listopada trwa sezon odbioru odpadów zielonych (zbierane w brązowych workach)

Odpady będą odbierane w każdy piątek z terenu miasta począwszy od 5 kwietnia.

Do brązowych worków należy wrzucać:

 • odpadki warzywne i owocowe
 • gałezie drzew i krzewów
 • trawę, liście, kwiaty
 • trociny, kora drzewa

Nie wolno wrzucać:

 • mięsa i kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • ziemi i kamieni

 

UWAGA !!!

W związku z pytaniami dotyczącymi wzrostu cen za odbiór śmieci, uprzejmie informujemy, że:

 • rząd podniósł opłaty za składowanie śmieci na wysypiskach z obecnych 120 zł/t, do 140 zł/t w 2018 r., 170 zł/t w 2019 r. i 270 zł/t w 2020 roku !!!
 • stale podnoszone są wymagania dotyczące ochrony środowiska, przetwarzania odpadów komunalnych, gospodarowania tymi odpadami i recyklingu, co spowodowało, że znaczna część firm oraz składowisk zajmujących się odbiorem odpadów została zamknięta,
 • zakończyła się poprzednia umowa na odbiór śmieci z gminy Błonie,
 • gmina ogłosiła trzy przetargi, do których przystąpiły tylko dwie te same firmy: MZO Pruszków i BYŚ z Warszawy. Ceny, jakie zaproponowały spowodowały, że gmina musi podwyższyć cenę za wywóz odpadów komunalnych – z wyliczenia wnika, że cena za wywóz śmieci segregowanych powinna wynosić 16,29 zł/osobę, a śmieci niesegregowanych 28,00 zł/osobę,
 • znaczący wpływ na cenę ma wzrost ilości śmieci odbieranych od mieszkańców, który w przeciągu 3 lat wzrósł o 25%,
 • dzięki temu, że ZUK odbiera śmieci z domów i dostarcza je do punktu przeładunkowego, podwyżka jest niższa,
 • po analizie, stawka została ustalona na poziomi 14,50 zł miesięcznie od mieszkańca za śmieci segregowane i 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca za śmieci niesegregowane.

Szanowni Państwo, robiliśmy wszystko, aby opłata za odbiór śmieci, którą my wszyscy będziemy ponosić była jak najniższa. Jednak nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska spowodowały znaczne zwiększenie kosztów składowania i przetwarzania odpadów, a także pozostanie na rynku „śmieciowym” niewielu dużych firm. To wszystko niestety ma odzwierciedlenie we wzroście cen za odbiór odpadów.

 

Do wszystkich Mieszkańców roznoszone są zawiadomienia z informacją o podwyżce, jej przyczynach i szczegółowym wyliczeniem opłat.

Ponieważ nowa stawka obowiązuje od listopada br. osoby, które zapłaciły za cały rok z góry proszone są o dokonanie wpłaty brakującej różnicy za dwa ostatnie miesiące tego roku.

 

Opłaty można uiścić gotówką:

 • w kasie Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10
 • w kasie Zakładu Usług Komunalnych w Błoniu przy ul. Poniatowskiego 12B
 •  lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Rynek 6, nr konta 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

 

 

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.