GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu - 30.01.2020

  Informujemy o wspólnym posiedzeniu Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska) w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady  Miejskiej.
  2. Plany prac Komisji na rok 2020.
  3. Sprawy różne.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu
  /-/ Tomasz Wiśniewski

  Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
   /-/ Barbara Wielogórska

  Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
  /-/ Ewa Podyma

  Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
  /-/ Jarosław Uraszewski

  Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
  /-/ Grażyna Kościńska

  Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
  /-/ Irena Waśniewska

                                                                              

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.