GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu - 27.01.2020

   

  W dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w Sali Konferencyjnej Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
  2. Omówienie programu Dni Błonia 2020 (zaproszony dyrektor Pan Dariusz Sitarski).
  3. Zapoznanie się z Zarządzeniem Burmistrza Błonia ws. ustalenia na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
  4. Plan pracy Komisji na rok 2020.
  5. Sprawy różne.

   

                                                                                                     Przewodnicząca Komisji

                                                                                                              /-/ Ewa Podyma

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.