Budowa placu zabaw we wsi Żukówka

W dniu 31 października 2012 r. została podpisana umowa nr. 00383-6930-UM0740955/11 pomiędzy Gminą Błonie a Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie projektu "Budowa placu zabaw we wsi Żukówka" realizowanego w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów objętego PROW na lata 2007-2013.

Celem projektu jest zwiększenie oferty rekreacyjnej oraz komfortu i bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu poprzez budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego placu zabaw we wsi Żukówka.

W ramach projektu powstanie ogólnodostępny, nowoczesny i bezpieczny plac zabaw. Zostaną zamontowane urządzenia zabawowe takie jak: motor rajdowy na sprężynie, huśtawka podwójna z siedzeniem zwykłym i koszyczkowym, karuzela koszyczkowa, sześciobok gimnastyczny, duża wieża. Plac zabaw zostanie wyposażony również w elementy małej architektury takie jak ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem. Całość zostanie ogrodzona.

Wartość projektu: 43 928,56 zł
wartość dofinansowania: 24 990,00 zł.