GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty

Informujemy, że Mazowiecki Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował Uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 lutego 2017r. Nr XXX/248/17 w sprawie projektu dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe. W plikach do pobrania poniżej:  opinia  wraz z uzasadnieniem z dnia 27 lutego 2017r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.