GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Projekt sieci szkół w Gminie Błonie

W związku z wdrażaniem reformy oświaty, publikujemy uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXX/248/17 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego


Obecnie Gmina Błonie jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Błoniu, Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu, Gimnazjum Nr 1 im. Hugona Kołłątaja, Gimnazjum Nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu  i Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w Bieniewicach.
Zgodnie z zapisami nowej ustawy, z dniem 1 września 2017 r. każda 6-letnia szkoła podstawowa przekształca się w 8-letnią szkołę podstawową, natomiast gimnazja ulegają likwidacji poprzez wygaszanie. W trybie ww. uchwały Rady Miejskiej  Gimnazjum Nr 1 przekształci się w 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu, a Gimnazjum Nr 2 przekształci się w 8-letnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Błoniu. Zespół Szkół w Bieniewicach w trybie ustawowym przekształci się w 8-letnią Szkołę Podstawową w Bieniewicach.
Kształcenie w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018, zgodnie z wyznaczonymi niniejszą uchwałą granicami obwodów szkolnych.


Natomiast sieci i granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów (prowadzonych w szkołach podstawowych w okresie od dnia 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019r.) są zgodne z uchwałą RM z 24 marca 2014.
O przebiegu kolejnych etapów związanych z pracami nad wdrażaniem reformy oświaty, będziemy informować na bieżąco i zapraszamy  do odwiedzania strony www.blonie. pl  zakładka   Oświata – Reforma oświaty 2017.

 

Uchwała Rady Miejskiej w Błoniu Nr XXX/248/17 z dnia 13 lutego 2017 r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego plik (2,32MB).pdf

 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.