GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Narodowy Spis Powszechny - Badanie kontrolne

Narodowy Spis Powszechny - Badanie kontrolne

Od 12 do 24 listopada odbędzie się badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Celem badania kontrolnego jest ocena jakości danych zebranych podczas NSP 2021.

  • Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym.
  • Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznychna losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021.
  • Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88.
  • Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99.

Więcej informacji na www.spis.gov.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.