GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Statystyka szczepień - stan na 7.04.2021

Statystyka szczepień - stan na 7.04.2021
Z uwagi na rozszerzanie grup, które mogą rejestrować się na szczepienia przeciwko Covid-19 zmieniamy formę i zakres danych podawanych w komunikatach dotyczących programu szczepień.
W raporcie z dziś podajemy liczbę osób zaszczepionych w podziale na osoby zaszczepione tylko jedną dawką i osoby zaszczepione już dwiema dawkami oraz liczbę dawek szczepionek otrzymanych w tym tygodniu z podziałem na rodzaje szczepionek.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.