Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej - 10.11.2022

W dniu 10 listopada 2022 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska).

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.

2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.

3. Sprawy różne.

4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu
/-/ Tomasz Wiśniewski

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych
/-/ Barbara Wielogórska

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
/-/ Ewa Podyma

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
/-/ Jarosław Uraszewski

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa
/-/ Grażyna Kościńska

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska
/-/ Irena Waśniewska

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności