Informacja dot. rekrutacji do przedszkoli Gminy Błonie

Szanowni Państwo!

W związku trwającą rekrutacją do przedszkoli publicznych Gminy Błonie informujemy, że:

1.     Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7.2024 Burmistrza Błonia z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie określenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Błonie, nadal trwają prace komisji rekrutacyjnych w poszczególnych przedszkolach.

2.     Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nie są równoznaczne z listami przyjętych i nieprzyjętych.

3.     Do 27 marca 2024 r. do godziny 15:00 trwa potwierdzanie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

4.     Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych nastąpi 8 kwietnia 2024 roku o godzinie 13:00.

5.     Po opublikowaniu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych mogą Państwo skorzystać z procedury odwoławczej.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że mając na uwadze dobro dzieci oraz zaspokojenie potrzeb rodziców w zakresie opieki nad dziećmi, Gmina Błonie dołoży wszelkich starań aby wzorem lat ubiegłych zapewnić miejsca opieki przedszkolnej wszystkim dzieciom biorącym udział w rekrutacji. 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności