O szkole

 W naszym liceum każdy uczeń w czteroletnim cyklu nauki realizuje trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym, wybierając z następującej puli: język polski, matematyka, chemia, biologia, fizyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie oraz informatyka. Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest możliwość łączenia trzech przedmiotów zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, o ile zbierze się odpowiednia liczba osób pozwalająca utworzyć grupę uczestniczącą razem w zajęciach. Ten system pozwala na skuteczne przygotowanie się do egzaminu maturalnego, który zdaje prawie 100 % naszych absolwentów, a potem na studiowanie wybranego kierunku.

       Wiodącym językiem obcym jest język angielski. Uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszym liceum, przystępują do testu sprawdzającego poziom znajomości tego języka i na podstawie osiągniętych wyników są włączani do grup o różnym stopniu zaawansowania. Wybór drugiego języka obcego jest dokonywany spośród niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

       W naszym liceum do dyspozycji uczniów są sale lekcyjne wyposażone w komputery, projektory, tablice i monitory interaktywne.

       Uczniowie mogą korzystać z bogatego księgozbioru biblioteki szkolnej zawierającego pozycje z zakresu literatury pięknej, popularno – naukowej, lektury i pomoce maturalne. Systematycznie są nabywane nowości wydawnicze, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez czytelników. Biblioteka posiada również czytelnię ze stanowiskami komputerowymi i szeroką ofertą prenumerowanych czasopism.

       W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie korzystają z zajęć tanecznych prowadzonych przez profesjonalnego instruktora. Mają również możliwość uczestniczenia w ćwiczeniach odbywających się na terenie basenu w sąsiadującym z liceum Centrum Sportu. Szkoła posiada oczywiście salę gimnastyczną wraz z siłownią i kompleksem boisk Orlik.

       W szkole funkcjonuje gabinet medyczny, w którym uczniowie mogą skorzystać z profesjonalnej opieki dyplomowanej pielęgniarki, co podnosi poziom bezpieczeństwa naszej placówki. Ponadto pani pielęgniarka prowadzi interesujące zajęcia z zakresu wychowania zdrowotnego dotyczące higieny życia, prawidłowego odżywiania, zapobiegania infekcjom i chorobom cywilizacyjnym, kontrolowania stresu i przeciwdziałania nałogom.

       W liceum pracują panie pedagog i psycholog, które zapewniają uczniom indywidualną pomoc i wsparcie, prowadzą warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień, technik ułatwiających naukę i panowanie nad stresem oraz treningi komunikacji międzyludzkiej i doskonalenia umiejętności społecznych, a także współpracują z rodzicami.

       W szkole działa Klub Wolontariusza, w ramach którego rozwija się współpraca z błońskimi przedszkolami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicą Integracyjno – Terapeutyczną „Dajemy nadzieję” oraz Domem Pomocy Społecznej w Bramkach. Wolontariusze uczestniczą w akcji WOŚP oraz w imprezie „Błoński Uśmiech Młodzieży” organizowanej corocznie przez nasze liceum. Zakres działania jest tak szeroki i zróżnicowany, że każda osoba pragnąca nieść pomoc innym znajdzie tu swoje miejsce.

       Kolejnym obszarem, w którym uczniowie działają z pasją jest samorząd szkolny. Zaangażowani w jego prace młodzi, pomysłowi ludzie – poza zwykłymi zadaniami związanymi z reprezentowaniem swoich kolegów – organizują akcje mające na celu integrację społeczności szkolnej, a zarazem pomoc potrzebującym, np. andrzejki, loterie fantowe, kiermasz ciast.

       W roku 2012 przy naszym liceum powstał Młodzieżowy Klub HDK - PCK „Kropelka Życia”. Jego członkowie systematycznie uczestniczą w akcjach krwiodawstwa organizowanych na terenie Błonia, oddają również krew w warszawskich centrach krwiodawstwa. Kilkukrotnie Klub organizował na terenie liceum we współpracy z Fundacją DKMS akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego otwartą dla mieszkańców Błonia. Kilku członków Klubu zostało realnymi dawcami.

       W szkole działa Koło Strzeleckie LOK, którego uczestnicy systematycznie doskonalą swoje umiejętności posługiwania się bronią pneumatyczną i biorą udział w zawodach międzyszkolnych i samorządowych, zdobywając prestiżowe nagrody i wyróżnienia.

      W liceum dbamy o pełny rozwój naszych uczniów oraz o zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych. Bliskość Centrum Kultury ułatwia nam regularne oglądanie nowości filmowych, ponadto organizowane są wyjazdy na spektakle do warszawskich teatrów, również na przedstawienia w języku angielskim. Uczniowie uczestniczą także w zajęciach zatytułowanych „Lekcja w kinie” będących warsztatami z teorii sztuki filmowej połączonymi z projekcją filmów organizowanymi przez Centrum Edukacji Filmowej przy Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim.

       Dla wygody uczniów w szatni znajdują się zamykane szafki, w których przechowują wierzchnie okrycia, obuwie i pomoce dydaktyczne. Mogą również korzystać z ustawionych w holu automatów z ciepłymi i zimnymi napojami oraz przekąskami, a także z dystrybutorów wody mineralnej. Teren szkoły jest objęty monitoringiem, co znacznie wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa.

       Nasze liceum zapewnia wszystkim, którzy uczą się w jego murach, wszechstronne wykształcenie i rozwój, a przyjazna i rodzinna atmosfera, która wyróżnia naszą placówkę sprawia, że czujemy się tutaj dobrze i bezpiecznie.

Przejdź do artykułu źródłowego 
powrót do kategorii
Następny

Pozostałe
aktualności

Apel
Najlepsze Licea
Nasza Szkoła