GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ o naborze wniosków: zakładanie działalności gospodarczej i rozwój działalności gospodarczej

     

    Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłosiło nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na przedsięwzięcia: zakładanie działalności gospodarczej i  rozwój działalności gospodarczej

     

    Ogłoszenie LGD

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.