GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XXVI Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 28.12.2016

  W dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1 B odbędzie się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Wojewodzie Mazowieckiemu.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do rozpoznania Wojewodzie Mazowieckiemu.
  5. Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady
  /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.