GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wyniki prac Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego

    Po zakończeniu zgłaszania propozycji do Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok powołany przez burmistrza Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego sprawdzał i oceniał wszystkie wnioski pod kątem ich poprawności oraz możliwości realizacji.

    Wynikiem tych prac jest lista projektów, które będą poddane konsultacjom społecznym oraz lista projektów odrzuconych.

    Obie listy dostępne są w zakładce Budżet Obywatelski oraz poniżej:

    Lista projektów - do konsultacji

    Lista projektów - odrzuconych

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.