GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Grudniowa Sesja Rady Miejskiej

    12 grudnia odbyła się XXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu. Była ona wyjątkowa nie tylko ze względu na to, iż była ostatnią sesją w tym roku.

    To na niej radni przyjęli budżet gminy Błonie na 2017 rok (jednogłośnie!) i to ona zaczęła się bardzo miłym akcentem – podziękowaniem i gratulacjami od radnych dla burmistrza Zenona Reszki – za 10 lat pracy na rzecz Gminy Błonie. Wraz z gratulacjami i kwiatami burmistrz dostał życzenia kolejnych tak owocnych lat zarządzania gminą.

    Jakby na potwierdzenie skuteczności swoich działań na zakończenie sesji to burmistrz zaskoczył wszystkich niespodziewanymi, bardzo pozytywnymi informacjami. Pierwsza dotyczyła oficjalnej zgody Kurii, podpisanej przez JE Ks. Kardynała Kazimierza Nycza, dzięki której dokonamy zamiany gruntów między gminą a parafią św. Trójcy. Parafia zyska nowy teren pod powiększenie cmentarza a gmina – działkę przy ul. Grodziskiej, na której powstanie basen z halą sportową. Druga dobra informacja wywołała salwę oklasków na sali – gmina Błonie otrzymała dofinansowanie budowy Parku Bajka w kwocie ponad 7 milionów złotych! Dzięki w ten sposób „odzyskanym” pieniądzom będzie można m.in. wybudować w przyszłym roku więcej dróg niż pierwotnie planowano a także przyspieszyć o rok rozbudowę szkoły w Bieniewicach.

    Burmistrz Reszka na Sesji Rady Miejskiej informuje o dofinansowaniu za park bajka

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.