GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Nowa inwestycja w Błoniu rozpoczęta!

    Właśnie rozpoczęły się pierwsze prace na zakupionej przez gminę ponad 2000 m. posesji przy ul. Sienkiewicza 4.

     

    Teren ten, jako bezpośrednio przylegający do działki, przy której znajduje się Ratusz od dawna był obiektem zainteresowania władz gminy w związku z planowaną rozbudową Urzędu Miejskiego mającą na celu skupienie wszystkich wydziałów  w jednym miejscu, co znacznie poprawiłoby jakość usług świadczonych na rzecz mieszkańców.  W listopadzie br. po długich negocjacjach z właścicielem nieruchomości wreszcie udało się sfinalizować transakcję zakupu. 

    Na działce posadowiona jest murowana kamienica wybudowana na początku XX w., wpisana do ewidencji zabytków, która po wyremontowaniu zachowa swój pierwotny charakter. Drugi obiekt, budynek gospodarczy (nie wpisany do rejestru) znajdujący się w bardzo złym stanie technicznym, został wyburzony.  W ramach inwestycji planowana jest także rewitalizacja terenu przylegającego do budynku z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań układu komunikacyjnego.

    info: BP UM

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.