GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Spotkania nt. zmian w oświacie

  W dniu 8 grudnia br. w Centrum Kultury w Błoniu w związku ze zmianami w przepisach prawa oświatowego, odbyły się dwa spotkania, zorganizowane przez Kuratorium Oświaty.

  Pierwsze dedykowane dyrektorom przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
  z terenu powiatu warszawskiego zachodniego, a drugie dla rodziców przedszkolaków.

  Celem obydwu zebrań było przedstawienie zmian w związku z nowym ustrojem szkolnym, wypracowanie form i zasad współpracy i komunikowania się oraz zebranie oczekiwań, co do tematyki wspomagania i nową podstawą programową.

  WOKS
  UM w Błoniu

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.