GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 18.01.2016

  W dniu 18 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
  • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej,  dla której organem prowadzącym jest Gmina Błonie.
  • określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy  gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Błonie.

  2. Dyskusja na temat koncepcji budowy hali sportowej i basenu.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 oraz ustalenie planu pracy na rok 2016.
  4. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Ewa Podyma

   

                                                     

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.