GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja o wyborze wykonawcy zadania „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia”

                        Błonie 11.07.2016

                                                                        

                                                   Informacja o wyborze wykonawcy zadania

   

  Dotyczy projektu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Błonia”, który otrzymał dofinansowanie na podstawie umowy POPT-REW-37/2016-00”.

  W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęło 5 ofert, wszystkie oferty spełniły warunki udziału w postępowaniu. Została wybrana oferta o najniższej cenie konsorcjum firm EU-Consult Sp z o.o. oraz Master Consulting Sp. z o.o.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.