GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa 14.01.2016

  W dniu 14.01.2016 r. o godz.16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa celem przeanalizowania sprawy w związku z wnioskiem dotyczącym postawienia pomnika „Solidarność”.

  * porządek obrad zostaje uzupełniony o punkty:

  1) dyskusja na temat koncepcji budowy hali sportowej i basenu,
  2) sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 oraz ustalenie planu pracy na rok 2016.

  Przewodniczący Komisji

  /-/ Sławomir Słowiński

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.