GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Z życia świetlicy Dajemy Nadzieję

    Piękne cudowne lato rozpoczęło się na dobre podopiecznym świetlicy  Dajemy Nadzieje. Dzięki wsparciu Gminy Błonie dzieci mają zapewnionych wiele atrakcji.
     

    W pierwszym tygodniu zajęć odwiedziła nas  pani Katarzyna Mielcarz ze swoimi animacjami. Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie zabrało dziecina dwie wycieczki. Pierwszą było odwiedzenie gospodarstwa agroturystycznego w Grzmiącej gdzie dzieci świetnie się bawiły. Bardzo dużą atrakcją były zwierzęta,  które mogli dotykać, karmić. Przejażdżki bryczką oraz zajęcia z hipoterapeutą a na koniec wielkie ognisko i pieczenie kiełbasek. Następnego dnia wybraliśmy się do Muzeum Wsi Łowickiej w Małrzycach. Wycieczka bardzo ciekawa i pouczająca.  Dzieci mogły zobaczyć domostwa,rzeczy i sprzęty dawnego użytku. W ostatnich dniach odbyły się zajęcia w siedzibie świetlicy  i wyjście do kina. Drugi tydzień niesie także moc atrakcji. Zaczęliśmy od malarstwa w Parku Włoskim w Błoniu.  Następnego dnia wyjechaliśmy do Manufaktury cukierków do Warszawy. Podopieczni mieli lekcje na temat wyrobu różnego rodzaju słodkości. Niespodzianką była możliwość zrobienia przez nich lizaków. Potem udaliśmy się na spacer na Stare Miasto.  W środę kolejna wycieczka. Zwiedzamy Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie a potem ruszamy w wielką podróż. Pod koniec tygodnia zajęcia w świetlicy,  kino, lody i spacery. W imieniu zarządu Stowarzyszenia Dobra Wola Błonie oraz dzieci składam serdeczne podziękowania terapeutom, rodzicom wolontariuszom oraz Gminie Błonie  za cudowny początek wakacji.

    Renata Stępniak

    Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.