GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie - edycja 2016

  WFOŚiGW

  W dniu 23.05.2016 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 0085/16/OZ/D o przyznanie dotacji w zakresie "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17 463,60 zł".
  W wyniku niniejszej umowy w dniach 20.06 – 29.07.2016 r. od mieszkańców miasta i gminy Błonie zostanie odebrane (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie, którzy zakończyli użytkowanie wyrobów azbestowych) – 81,915 Mg (ton) materiałów zawierających azbest.

  Zadanie polega na:
  - odbiorze,
  - załadunku,
  - transporcie,
  - oraz przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

  Całkowity koszt zadania wynosi 20 790 zł, w tym udział własny Gminy w wysokości 3 326,40 zł.

  * * *

  W związku przygotowaniami do przyszłorocznej akcji pn. "Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta i gminy Błonie", Urząd Miejski w Błoniu, prosi mieszkańców Błonia zmieniających tzw. eternitowe pokrycie dachowe o przekazanie informacji o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone (druk do pobrania w UM Błonie przy ul. Nowakowskiego 10 - pok. nr 4), taka informacja pomoże w określeniu ilości wyrobów azbestowych do odebrania od mieszkańców miasta i gminy Błonie w 2017 r.

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.