GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o spotkaniu roboczym dot. planu zagospodarowania Bieniewic

  Burmistrz Błonia
  Rynek 6, 05-870 Błonie

  OGŁOSZENIE

  W związku z przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieniewice, gm. Błonie (na podstawie Uchwały Nr  III/21/18 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 17 grudnia 2018 r.), informuję, że:

  w dniu 17 października 2022 r. w godzinach od 16.00 do 17.30 w OSP Bieniewice, odbędzie się spotkanie w celu przedstawienia rozwiązań przyjętych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Bieniewice, gm. Błonie.

  Z uwagi na skutki prawne wynikające z ustaleń przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ważny jest udział w spotkaniu właścicieli gruntów objętych opracowaniem, w celu zgłoszenia ewentualnych uwag do przyjętych rozwiązań.

  /-/ Zenon Reszka
  Burmistrz Błonia

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.