GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Zakup nowej śmieciarki dla Zakładu Usług Komunalnych

   

  W odpowiedzi na prowadzone w sierpniu br. przez Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Błoniu postępowanie przetargowe dot. dostawy fabrycznie nowego samochodu specjalnego przeznaczonego do zbierania odpadów, swoją ofertę zgłosiła jedna firma - GP Truck Trading S.C. z Warszawy.

  Po przeanalizowaniu dokumentacji okazało się, że oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia. W związku z powyższym jest nam miło poinformować, że flota ZUK powiększyła się o nowy samochód do zbierania odpadów.

  Koszt zakupu samochodu wyniósł: 847.470,00 zł.

  BP UM w Błoniu

  fot. ZUK Błonie

   

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.