GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o LIV Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 26.09.2022

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W dniu 26 września 2022 r. o godz. 12:00

  w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
  w Centrum Kultury w Błoniu,

  ul. Jana Pawła II 1 B

  odbędzie się

  LIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Informacja o wnioskach do Protokołu z Sesji z dnia 5 września 2022 r.
  3. Wnioski do porządku obrad.
  4. Podjęcie sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie – Radonice 4 – Obszar 1
  5. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.
  6. Zamknięcie Sesji.

   

    Przewodniczący Rady

                                                                        /-/ Tomasz Wiśniewski

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.