GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa - 21.09.2022

  W dniu  21 września 2022 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu, odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

   

  Przewodnicząca Komisji
  /-/ Grażyna Kościńska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.