GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Absolutorium dla Zenona Reszki Burmistrza Błonia

   

  Na poniedziałkowej sesji  w dniu 27 czerwca Rada Miejska podjęła uchwałę nr L/390/22 dotyczącą udzielenia  absolutorium Zenonowi Reszce Burmistrzowi Błonia

  (za było 13 radnych, wstrzymały się 4 osoby, nieobecnych 4 radnych).

  Wcześniej radni udzielili Burmistrzowi wotum zaufania  za rok poprzedni  (za głosowało: 13 osób, 1 osoba się wstrzymała, 4 osoby nieobecne) oraz podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Błonie za rok 2021 i sprawozdania finansowego za 2021 rok – plan 10 259 110,00, wykonanie 10 259 110,00 (za 17 osób, wstrzymało się 0). 

  Gratulujemy Panu Burmistrzowi i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz w życiu osobistym !

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.