GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Mamy dofinansowanie na rozbudowę przedszkola!

  Wczoraj Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego opublikował listę projektów, które decyzją radnych województwa mazowieckiego otrzymają wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla równomiernego rozwoju”.

   Dofinansowanie w wysokości ponad 207 mln zł otrzyma aż 115 lokalnych inwestycji.

   Jak zaznaczył marszałek Adam Struzik, to największy program wsparcia realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. W ramach tego programu dofinansowane zostaną 34 inwestycje dotyczące modernizacji dróg gminnych i powiatowych, 7 – projektów kulturalnych, 18 – edukacyjnych oraz 56 dotyczących m.in. infrastruktury sportowej, społecznej czy kanalizacyjno-wodociągowej.

  Gmina Błonie otrzyma maksymalne możliwe dofinansowanie – kwotę 4 miliony złotych - na rozbudowę przedszkola w Radzikowie. Dzięki temu świętująca niedawno jubileusz 70-lecia placówka zostanie powiększona i powstaną dodatkowe miejsca dla przedszkolaków.

  W tej chwili w przedszkolu może przebywać maksymalnie 60 dzieci. Planowana rozbudowa obejmuje min. nowe pełnowymiarowe sale dydaktyczne z pełnym zapleczem sanitarnym i magazynowym dla w sumie 110 dzieci. Sale zajęć dydaktycznych zostały tak zaprojektowane, aby w razie konieczności można było je połączyć w jedną większą salę wielofunkcyjną, z przeznaczeniem na np. okolicznościowe wydarzenia, spotkania z Rodzicami. Pomiędzy nowo zaprojektowanymi salami przewidziano ruchomą składaną ścianę. Dodatkowo projektuje się nową szatnię dla dzieci oraz wielofunkcyjne, ogrzewane patio z przeszklonym dachem. W ramach przebudowy przewiduje się modernizację istniejących pomieszczeń kuchennych oraz dobudowę niezbędnego zaplecza kuchni. W istniejącej części, po modernizacji znajdą się pomieszczenia socjalno–administracyjne przedszkola. Przebudowę budynku zaprojektowano w taki sposób, aby zlikwidować wszelkie bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami min. odpowiednia szerokość drzwi wewnątrz budynku toaleta dla osoby z niepełnosprawnościami dostępna z głównego holu – patio, podejścia do budynku po pochylniach z odpowiednim spadkiem, progi w drzwiach wewnętrznych i wejściowych nie większe jak 2cm.

  Budynek wyposażony będzie w instalację OZE, monitoring, klimatyzację i rekuperację. Planowany jest również zbiornik retencyjny na wodę deszczową do podlewania zieleni na terenie przedszkola.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.