GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

    Burmistrz Błonia, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 13.05.2022 r. został wywieszony na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Błonie, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, zawierający informacje o nieruchomościach położonych w Błoniu: 

    - część działki ewidencyjnej nr 142/5 o pow. 760 m2  (190 m2 x 4)  położonej przy ul. Bema, obręb 0007-07.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.