GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

O G Ł O S Z E N I E o XLVI Sesji Rady Miejskiej w Błoniu - 18.05.2022

   

  O G Ł O S Z E N I E

   

  W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

  (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.)

  na wniosek Radnych Rady Miejskiej

  zwołuję

  XLVI Sesję Rady Miejskiej

  na dzień 18 maja 2022 r. na godz. 18:00.

  w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza

  w Centrum Kultury w Błoniu, ul. Jana Pawła II 1B.

   

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Burmistrza Błonia.
  4. Zamknięcie sesji.

   

  Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału  w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej www.bip.blonie.pl. w zakładce Rada Miejska / Transmisja Sesji.

   

            Przewodniczący Rady

                                                                                              /-/ Tomasz Wiśniewski

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.