GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy dot. zatrudniania obywateli Ukrainy

    UWAGA PRACODAWCO!

    Pracodawca, który zatrudni obywatela Ukrainy ma jeden obowiązek do wypełnienia zgłoszenie tego faktu w ciągu 14 dni do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania.

    Na stronie www.praca.gov.pl dostępny jest specjalny wniosek elektroniczny - kafelek „Zatrudnianie cudzoziemców”.

     

    Następnie należy wybrać kafelek „Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy”. Należy wybrać urząd pracy, do którego zostanie złożony wniosek.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.