GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja dot. numeru PESEL

  DO NADANIA NUMERU PESEL NIEZBĘDNE JEST:

  • osobiste złożenie wniosku z czytelnym podpisem,
  • zdjęcie biometryczne,
  • pobranie odcisków palców (dot. osób powyżej 12. roku życia).

  Potwierdzenie tożsamości wnioskodawcy odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem (w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia dopuszczalne jest również przedłożenie aktu urodzenia).

  Wniosek w imieniu osoby niepełnoletniej składa jeden z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem (składający powinien okazać dokument tożsamości).

  Przy nadaniu numeru PESEL można będzie ubiegać się również o założenie profilu zaufanego (dającego dostęp do usług publicznych przez internet).

  Rejestracji należy dokonać przed upływem 60. dni od dnia wjazdu. Z uwagi na zapewnienie płynnej pracy Urzędu uprzejmie proszę o rozkładanie wizyt w czasie.

  ***

  ДЛЯ ПРИЗНАЧЕННЯ НОМЕРУ PESEL, ВАМ ПОТРІБНО:

  • особисте подання заяви з розбірливим підписом,
  • біометричне фото,
  • зняття відбитків пальців (стосується осіб старше 12 років)

  Особа заявника підтверджується на підставі документу з фотографією (для осіб, які не досягли 18 років, допускається також подання свідоцтва про народження).

  Заява від імені неповнолітнього подається одним із батьків, опікуном, працівником соц.служби, тимчасовим опікуном або особою, яка фактично доглядає за дитиною (заявнику необхідно пред’явити документ, що посвідчує особу).

  При призначенні номера PESEL також можна буде подати заявку на довірений профіль (надання доступу до державних послуг через інтернет).

  Реєстрація повинна бути здійснена протягом 60 днів з дати в’їзду. У зв’язку з безперебійною роботою Управління, прошу вчасно планувати відвідування.

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.