GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do udziału w projektach

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza

  - osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej do składania wniosków o skierowanie na szkolenie (w celu nabycia, zmiany bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych)

  - pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej

  w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

  Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl, u Doradcy Klienta Indywidualnego lub pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120, 128

   

  ***

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zaprasza:

  - osoby bezrobotne w wieku do 30 roku życia do składania wniosków o skierowanie na szkolenie (w celu nabycia, zmiany bądź podniesienia kwalifikacji zawodowych)

  - pracodawców do składania wniosków o organizację prac interwencyjnych oraz o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia

  w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie warszawskim zachodnim (IV)” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  Szczegółowe informacje na stronie internetowej Urzędu www.ozarowmazowiecki.praca.gov.pl, u Doradcy Klienta Indywidualnego lub pod numerem telefonu: 22 725 42 91 w. 120, 121, 128

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.