GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konkurs na zadania publiczne w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej

    Uwaga przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji pozarządowych!

    14 stycznia ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Błonie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.
    Termin i miejsce składania ofert: 7 lutego 2022r., Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, pok. 1.
    Szczegółowe informacje w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Zarządzenie nr 3/2022 Burmistrza Błonia z dnia 14 stycznia 2022r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.